Pravidla (mohou se ještě změnit)

Rozhodčí má vždy pravdu. 

Hlavních disciplín se účastní všechny týmy (Volejbal, Frisbee, Přeskoky přes lano, Lovení leknínů (plavání), Pantomima, Zalévání stromů (běh), Budkování). 

Volných disciplín se mohou účastnit členové týmů, když mají čas. Dojdou na místo, odehrají disciplínu a své výsledky nahlásí rozhodčímu, případně je napíší na výsledkovou listinu. 

Na chybějící členy týmů, kteří se účastní volných disciplín, se u zápasů v hlavních disciplínách nečeká. Buď se tedy začne bez nich, nebo v krajním případě tým prohraje kontumačně.

Celkové pořadí určí součet bodů ze všech disciplín.

Bodování disciplín:

1. místo – K * P bodů
X. místo – K * (P-X) bodů
kde P = počet týmů na disciplíně, K = koeficient disciplíny, X = pořadí týmu v disciplíně (pokud má více týmů stejné pořadí, X je průměr. Např. druhý a třetí tým mají stejně bodů, tedy X=2,5)

Volejbal (K = 3)

Omezení: hraje 6 hráčů od 10 let, alespoň 2 holky/kluci. Střídat může kdokoliv starší 10 let.
Kdy a kde: sobota ráno v Zamilci, finále možná v tělocvičně.

Hraje se podle standardních volejbalových pravidel s následujícími úpravami: 

Podává se z kteréhokoli místa za zadní čárou. Při podání je možné na této čáře i stát. Za přešlap se počítá překročení čáry celou nohou. Na ringohřišti není třímetrová čára a tudíž neplatí pravidlo o smečování zadních hráčů až zpoza ní. Pokud se hraje na hřišti, kde ta čára je, tak toto pravidlo platí. Dotek nebo přešlap čáry pod sítí je chyba. O pořadí týmů se rozhodne v turnaji.

Frisbee (K = 3)

Omezení: hraje 6 hráčů od 10 let, alespoň 2 holky/kluci. Střídat může kdokoliv starší 10 let.
Kdy a kde: sobota odpoledne v Zamilci

Hráči si vylosují volbu strany nebo talíře. Hraje se dvakrát 5 minut. Za gól se počítá prohození frisbee soupeřovou brankou, za níž ho chytí člen vlastního týmu. Branka je nekonečně vysoká. Tým, který dostal gól má právo rozehrávky. Soupeři při rozehrávce na začátku a po gólu stojí na své polovině hřiště, dokud si hráči rozehrávajícího týmu nepřihrají. Pokud talíř spadne, ztrácí ho družstvo, které se ho naposledy dotklo. Aby gól platil, musí být nejprve přihráno. Vzdálenost při bránění je minimálně 1m. Fyzický kontakt je zakázán a může být rozhodčím vyhlášen jako faul, což znamená, že faulovaný hráč rozehrává z místa faulu. Po chycení disku hráč zastaví. Smí si nakročit a frisbee odhodí. Kroky s frisbee nejsou povoleny. O pořadí týmů se rozhodne v turnaji.

Přeskoky přes lano (K = 3)

Omezení: 2 nad 15 let točí lanem a 4 bez věkového omezení skákají, alespoň 2 holky/kluci.
Kdy a kde: uvidíme podle času

Dva točí dlouhým lanem a čtyři přeskakují. Tým má 2 minuty na trénink a pak jede naostro. 

Počítá se počet přeskoků (nebo překročení) přes lano za 1 minutu. 

Lovení leknínů (Plavání) (K = 3)

Omezení: plave 6 bez věkového omezení, alespoň 1 holka. Pokud je v týmu méně plavců, o tom, kdo poplave 2x rozhodne los.
Kdy a kde: sobota večer od 18:30 v bazénu na Družstevní

Štafeta na 6x50m volným způsobem. Startuje se z vody. Na druhé straně bazénu hráč vyloví leknín, položí ho na břeh a pak plave zpět. Pokud je leknín na břehu, tak ho naopak strčí do vody. Další závodník smí ztratit kontakt se startovištěm až poté, co se předchozí vrátil a dotkl okraje. 

Plavou se rozplavby, odkud se nejlepší týmy kvalifikují do finále. To rozhodne o pořadí prvních 6 týmů. U ostatních rozhodne čas.

Pantomima (K = 3)

Omezení: nejméně 6 bez věkového omezení
Kdy a kde: sobota večer v tělocvičně

Část týmu předvádí až 10 slov a zbytek hádá. Tým si zvolí ty, kteří budou předvádět a počet slov za 1, 2, nebo 3 body. Nachystá se do hádací zóny a předváděči se pak odeberou do předváděcí zóny, kde si slova vylosují. Poté se spustí časomíra a tým má 3 minuty na uhodnutí co nejvíce slov. Předváděči nesmí mluvit ani ukazovat písmena. Mohou pouze gestikulovat, přikyvovat, ukazovat na sebe a čísla na prstech. Součet bodů uhodnutých slov určí pořadí týmů.

Zalévání stromů (Běh) (K = 3)

Omezení: soutěží celý tým, nejméně 6 lidí bez věkového omezení
Kdy a kde: neděle ráno u školy

Tým pomocí 3 kelímků přenáší vodu z jednoho kbelíku do druhého. Po vylití kelímku se hráč vrací a předává kelímek dalšímu. Hráči se v běhu postupně střídají. Za stanovený čas tak musí přenést co nejvíc vody. Voda v druhém kbelíku se změří a podle toho se určí pořadí týmů. 

Budkování (K = 3)

Omezení: soutěží celý tým, nejméně 6 lidí >15 let.
Kdy a kde: neděle ráno u školy

Cílem je co nejrychleji (hodnotí se pořadí) postavit budku pro ptáky, která bude nejen funkční (hodnotí se kvalita), ale také krásná (hodnotí děti). 

Tým nejprve společně získá prkno, plánek a tužku podle instrukcí na místě. Pak se rozdělí do tří skupinek, kde 

 1. lidé buď vyrábí budku (nejméně 2 lidé >15 let) nebo 
 2. si pinkají s volejbalovým balónem (taky nejméně 2 lidé >15 let), nebo
 3. získávají materiál za sportovní úkoly (neomezeně). Tyto úkoly (popsané níže) a materiál rozdává rozhodčí.

Při tom se mezi skupinkami takto přesunují:

– Jakmile pinkající skupince spadne balón, ten kdo v ní pinká nejdéle jde vyrábět budku. 

– Ze skupinky vyrábějící budku ho hned někdo nahradí. Opět ten, kdo je v ní nejdéle.

– Do a ze skupinky shánějící materiál je možné se přesunout kdykoliv, ale jen když u vyrábění budky i u pinkání zůstanou vždy nejméně 2 lidi >15 let. Dospělí se tedy točí mezi pinkáním a stavěním budky. Děti se do pinkání nezapojují, pokud nechtějí, ale mohou pomoct se získáváním materiálu i stavěním budky.

Úkoly k získání materiálu:

 1. Pantomima (ve dvojici) – první si vylosuje slovo a předvádí ho pantomimou, druhý hádá. Když uhodne, tak se vymění, předvádí druhý a první hádá. Má na to minutu. Pak si může vylosovat další slovo. Losuje se podle věku mladšího ve dvojici:
  – pod 10 let = obtížnost 1
  – od 10 do 15 let = obtížnost 2
  – nad 15 let = obtížnost 3
 2. Frisbee (ve dvojici) – na vzdálenost cca 7m si dvojice 20x hodí frisbee
 3. Ringo (ve dvojici) – na vzdálenost cca 7m si dvojice 20x hodí ringem
 4. Lukostřelba (ve dvojici 1x bez omezení věku, 1x >15let) – oba střílí z luku a po 4 střelách se střídají, dokud nenastřílí alespoň 50 bodů. Vzdálenost cca 3m pod 10 let, 5m od 10 do 15 let a 7m nad 15 let. Pozor na bezpečnost! Nikdy na nikoho nemiřte a střílejte jen, když je to bezpečné a nehrozí, že někoho trefíte. Dávejte také pozor na předloktí, může do něj praštit tětiva. Je lepší, aby jeden střílel a druhý střely podával. A také, aby dospělý pomáhal dítěti nasadit šíp na tětivu a zkontroloval mu postavení předloktí.
 5. Zalévání stromů (jednotlivec) – kelímkem si nabere vodu a běží zalít určený strom.

Jakmile má tým budku kompletní podle plánku a je s ní spokojen, může donést budku rozhodčímu a nahlásit, že má hotovo. Pokud rozhodčí potvrdí, že je budka kompletní, ostatní týmy pak mají 15 minut na dokončení své budky. Do celkového hodnocení se počítá pořadí, v jakém donesou budku rozhodčímu. Pokud budka nebude kompletní, umístí se až za dokončenými podle toho, kolik toho chybí. To posoudí rozhodčí. Následně rozhodčí seřadí dokončené budky podle kvality a nezávislá porota podle krásy.

Pořadí v jednotlivých kategoriích se sečte a stanoví celkové pořadí v disciplíně.

Volné disciplíny:

Ringo (K = 2)

Omezení: Od 10 let. Nejvýše 3 skupinky na tým. Pokud je ve skupince někdo mezi 15-40 lety, tak dvojice, jinak trojice. Dvojice a trojice mají oddělené turnaje.
Kdy a kde: sobota ráno v Zamilci

Hrají koedukované dvojice nebo trojice proti sobě. Po signálu „Pozor, hra!“ se podává oběma kroužky zároveň zpoza zadní čáry. Je možné na této čáře i stát. Je-li teč při podání, kroužek se nepočítá. Podávající se střídají, pokud součet bodů dosáhne či přesáhne číslo dělitelné pěti. Po chycení kroužku hráč zastaví a kroužek odhazuje. Jsou-li ve hře dva kroužky, tak do časového limitu 5 s od chycení. Při odhazování kroužku není dovoleno vyskočit. Kroužek musí po odhození nejprve letět směrem nahoru. Kroužek se chytá jednou rukou a stejnou rukou se i odhazuje. Není dovoleno kroužky přechytávat z ruky do ruky, přihrávat si je mezi spoluhráči, navlékat na ruku, dotýkat se jimi jiných částí těla nebo země. Kroužek nesmí opustit ruku ve směru kolmém k zemi a nesmí se během letu převrátit. Pokud kroužek z ruky odskočí, tak je možné, aby byl ještě chycen. Pokud opět odskočí, má hráč poslední možnost jej chytit. Pokud se kroužky ve vzduchu srazí, tak se nepočítají. Naznačování je zakázáno. Hraje se na dva vítězné sety asi po 15 bodech. Kdo je první získá, set vyhrál.

Pořadí týmů v disciplíně se určí podle počtu vítězství všech dvojic/trojic týmu. Vítězství v semifinále se počítá 2x, ve finále 2x. Vítěz si tak připočítá 2 body za semifinále a 2 za finále.

Lukostřelba (K = 1)

Omezení: 1x bez omezení věku + 1x nad 15 let.
Kdy a kde: sobota v Zamilci

Na zemi jsou vyznačeny vzdálenosti pro děti do 6 let, do 10 let, do 15 let a starší. Dvojice si vezme luk a šípy s přísavkami od rozhodčího. Každý má 4 střely na vyzkoušení a 4 střely soutěžní. Pokud soutěžní střela trefí terč, ale nepřisaje se, je možné střelu opakovat. Pokud se přisaje, pak platí, i když se nedotýká bodů. Body určuje nejvyšší hodnota, které se dotýká přísavka. Šíp se oddělává za caplík na přísavce. 

Pozor na bezpečnost! Nikdy na nikoho nemiřte a střílejte jen, když je to bezpečné a nehrozí, že někoho trefíte. Dávejte také pozor na předloktí, může do něj praštit tětiva. 

Doporučení: Je lepší, aby jeden střílel a druhý střely podával. A také, aby dospělý pomáhal dítěti nasadit šíp na tětivu a zkontroloval mu postavení předloktí. 

Dvojice si sečte dosažené body z osmi (4+4) soutěžních střel, nahlásí rozhodčímu a vrátí luk a všechny 4 šípy. Pořadí určí počet bodů nejlepší dvojice týmu.

Překážková dráha (K = 1)

Omezení: 1x pod 10 let + 1x nad 15 let. 
Kdy a kde: sobota v Zamilci

Dítě pod 10 let překonává překážkovou dráhu vyznačenou pomocí čísel. Cílem je, aby při tom mělo co nejméně dotyků země. Dospělý dítě jistí a počítá počet dotyků od startu do cíle. Za dotyk se počítá nejen dotyk, ale i každý krok dítěte po zemi, dále pomoc dítěti na prolézačce, třeba když dítě drží, podpírá nebo zvedá na prolézačku. Pokud by ho přenášel, držel nebo podepíral déle, počítá i každý svůj krok. Pouhý dotyk dítěte při jištění se nepočítá. 

Pozor na bezpečnost! Disciplína není na čas!

Výsledný součet se nahlásí rozhodčímu i s věkem dítěte. Věk dítěte se přičte a pořadí týmů určí výsledek nejlepší dvojice týmu. 

A wooden structure in a park

Description automatically generated

Stromogolf (K = 2)

Omezení: 1x bez omezení věku + 1x nad 15 let. 
Kdy a kde: sobota v Zamilci

Na startu se spustí časomíra. Na stromech jsou vyznačeny „jamky“ a dvojice je musí postupně všechny trefit pomocí frisbee. S frisbee nesmí dělat kroky a musí si nahrávat. Počítá si počet hodů.

Pokud frisbee spadne, musí se vrátit na místo, odkud bylo hozeno a házet znovu. Po trefení „jamky“ se pokračuje od ní. Poslední je jamka Start/Cíl. 

Čas a počet hodů pak dvojice nahlásí rozhodčímu. K času se přičte počet hodů x 5s. Pořadí týmů určí takto upravený čas nejlepší dvojice týmu.

Přibližný plánek trasy:

Petangue (K = 2)

Omezení: 1x bez omezení věku + 1x nad 15 let.
Kdy a kde: sobota v Zamilci

 1. Hrají dvě družstva po dvou, losnou si, kdo začne. Každý si vezme 2 koule.
 2. Hráč z vylosovaného družstva se postaví na startovní místo a hodí „košonek“ do vzdálenosti 2 m až 5 m. „Košonek“ musí být dál, než 0,5 m od jakékoli překážky.
 3. Poté tento hráč hází svoji první kouli co možná nejblíže ke „košonku“.
 4. Protihráč se postaví místo něj a snaží se hodit svoji kouli blíž ke „košonku“. Může tak učinit i vyražením soupeřovy koule nebo „košonku“.
 5. Vždy hází družstvo, které prohrává až do doby než se ujme vedení nebo spotřebuje veškeré koule. Pak hráči druhého družstva házejí své zbývající koule.
 6. Body se počítají, až ani jedno družstvo nemá koule. Vítězné družstvo má bod za každou kouli, která je blíže „košonku“ než první nejbližší koule poražených.
 7. Hráč družstva, které vyhrálo předchozí hru, hází nyní „košonek“.
 8. Celkovým vítězem je družstvo, které získá celkové skóre 10 bodů.

Dvojice nadiktují svá jména, týmy a výsledky rozhodčímu a vrátí mu Petangue. O celkovém pořadí týmů rozhodne počet vítězství všech dvojic týmu. 

Ukázka počítání a měření:jak hrát pétanque

Dvě červené koule jsou blíž, než první fialová, tedy červený tým získává 2 body.

Stavění hradů z kelímků (K = 1)

Omezení: 1x bez věkového omezení + 1x nad 15 let. 
Kdy a kde: sobota v Zamilci i v tělocvičně

Hráči sedí proti sobě a na rovné ploše, mezi nimi jsou stopky(mobil) a štůček s 12 kelímky. Oba hráči si zkusí postupně z kelímků poskládat 3 hrady podle obrázků dole. Když hrad stojí, kelímky se vždy vrátí do štůčku. Pak pojedou na čas:

 1. Starší hráč spustí stopky a začne skládat 1. hrad. Pak vrátí kelímky do štůčku. Pak začíná 1. hrad stavět spoluhráč. Až ten skončí, také vrátí kelímky do štůčku. 
 2. Starší hráč poskládá 2. hrad a vrátí kelímky do štůčku. Po něm i spoluhráč.
 3. Starší hráč poskládá 3. hrad a vrátí kelímky do štůčku. Po něm i spoluhráč.
 4. Starší hráč ještě jednou poskládá 1.hrad, vrátí kelímky do štůčku a vypne stopky. Spoluhráč už neskládá.

1.hrad – 3+6+3 kelímky         2.hrad – 10 kelímků     3.hrad – 10 kelímků